صنایع فولادی ایما

تولید کننده اتصالات جوشی فولادی

گالریتست اولتراسونیک مواد اولیه و اسپلیت تی سه راهی های تولید شده به روش هیدروفرمینگ کپ تولید شده به روش سرد نمونه ای از تبدیل های تولید شده نمونه ای از سه راهی های تولید شده نمونه ای از زانویی های تولید شده تعدادی از اقلام موجود در انبار شرکت تست هیدرواستاتیک فلنچ لاک-او-رینگ نمونه ای از کپ های تولید شده نمونه ای از اسپلیت تی های تولید شده